ARTVİN ARHAVİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

Şube Müdürü        : Mehmet Nurullah İNANÇ

Bölüm Memuru   : Murat ARPACI

Kasım2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İL ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİNE göre; bölüme ait iş ve işlemler ile görev ve sorumluluklar aşağıdaki gibidir:


MADDE 17 – (1) Bilgi işlem ve eğitim teknolojilerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,

b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak,

c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

ç) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

d) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek,

e) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,

g) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,

ı) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,

i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,

j) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

k) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,

l) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,

m) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,

n) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

o) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,

p) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,

r) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat1 - 0466 312 27 76

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.